Комунальний заклад Скадовської районної ради "Міжшкільний навчально-виробничий комбінат"

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

2016-2017 н.р.

Покришова Валентина Богданівна, заступник директора з НВР, вчитель трудового навчання

 

Покришова

Валентина Богданівна

Освіта - вища, закінчила у 1998 році Херсонський державний педагогічний інститут ім.. Н.К.Крупської

спеціальність: біологія і основи сільського господарства

 

Кваліфікація: учитель біології і основ с/г

 

Час роботи в МНВК: з 14 жовтня 1997 року

 

Посада: Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель трудового навчання МНВК,спеціаліст ІІ категорії,

 

Стаж роботи: 28 років

 

Викладаю: предмети професійно-теоретичної підготовки з професії водій автотранспортних засобів (категорія «В»):

  • будова й експлуатація легкового автомобіля;
  • правила дорожнього руху;
  • основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога при ДТП;
  • професійна етика та культура водіння

 

Життєве кредо

Проблеми існують для того, щоб їх вирішувати. І боятися їх не потрібно бо вони роблять нам розумнішими і загартовують.

 

Педагогічне кредо

Не бійся, що чогось не знаєш, бійся, що не навчишся. (китайська мудрість)

 

Тема самоосвіти:

 

Джерела формування пізнавальних інтересів учнів та психологічні способи забезпечення ефективності навчального процесу. Організація пізнавальної діяльності на окремих етапах уроку.

 

 

 

Інноваційні технології які активно впроваджую:

 

  • технологія проблемного навчання,
  • технологію розвитку критичного мислення

 

Актуальність вибору теми самоосвіти:

 

Активізації пізнавальної діяльності учнів сприяють позитивне ставлення до навчання, інтерес до навчального матеріалу, позитивні емоційні переживання, широке використання в навчанні проблемно-пошукових методів і прийомів.

Під час вивчення передового педагогічного досвіду було виявлено, що існує безліч різноманітних дидактичних прийомів та методів активізації пізнавальної активності учнів на уроці, проте, матеріали щодо їх використання при викладанні предметів навчального плану підготовки водіїв автотранспортних засобів абсолютно відсутні. Конспекти уроків, які подані колегами на сайтах не розкривають використання методів і прийомів мотивації навчальної діяльності на уроці, застосування прийнятних інноваційних технологій навчання, дидактичних прийомів, ігор, які б формували пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмету, сприяли розвитку мислення, вміння вступати в дискусію, висловлювати власні думки. Предмет «Будова й експлуатація автомобіля» дає широку можливість застосування проблемно-пошукових методів навчання, різноманітних дидактичних прийомів.

Під час опрацювання матеріалів передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання мене зацікавила технологія розвитку критичного мислення. Методична модель пізнавального процесу в технології розвитку критичного мислення дає можливість використовувати на різних етапах уроку дидактичні прийоми і методи які посилюють внутрішню мотивацію учнів до вивчення теми, розділу, предмету в цілому, пробудити, викликати зацікавленість, сформувати здатність учня чітко виділити проблему, логічно будувати свої думки, наводити переконливу інформацію, а в умовах відродження України і створення національної демократичної держави важливе значення має виховання людей, які мислять самостійно і

творчо, які можуть критично осмислювати факти і події, вносять нові ідеї у сфери життя суспільства.

Педагогічною наукою і шкільною практикою накопичений досить багатий матеріал щодо застосування технології розвитку критичного мислення.

Розроблена як модель інтерактивного навчання науковцями Бостонського центру розвитку етики та виховання й протягом кількох років апробовується в школах України. У витоків цього напрямку навчання стояли такі видатні вчені як Л.Виготський, Дж.Дьюї, М.Коул, Д.Верртч.Свої наукові дослідження присвятили цій проблемі й вітчизняні вчені М.Красовицький, О.Бєлкіна, Ю.Стежко.- ( Енциклопедія педновацій).

Технологію розвитку критичного мислення широко застосовують учителі України, нашої області, району Під час роботи над темою самоосвіти мною проведено опрацювання матеріалів передового педагогічного досвіду учителя української мови та літератури Херсонської

 

школи №1 Канарської С.П. «Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови і літератури», учителя етики НВК «ЗШ І-ІІ ст..№13 – дитячий садок» м. Кременчуга Штепи Т.С., «Розвиток критичного мислення на уроках історії» учителя історії Скадовської гімназії Давиденка В.М.

На сайтах закладів освіти, методичних кабінетів можна віднайти матеріали з впровадження технології розвитку критичного мислення під час викладання різних предметів, але зовсім відсутні матеріали щодо застосування цієї технології при підготовці водіїв транспортних засобів.

Активне і свідоме засвоєння знань, умінь і навичок, які б відповідали кваліфікаційній характеристиці професії водія автотранспортних засобів неможливе без використання різноманітних розумових операцій: порівняння й зіставлення, аналізу і синтезу, індукції й дедукції, аналогії, без з’ясування взаємозв’язків і взаємообумовленості у вивченому матеріалі,правильного формулювання думки. Водіння автомобіля потребує від водія виконання певних фізичних і розумових операцій одночасно. Водій повинен миттєво аналізувати ситуацію і застосувати дію, передбачити різні фактори, що можуть вплинути на його безпеку і безпеку інших учасників дорожнього руху.

Допомогти виховати в умовах навчання в МНВК висококваліфікованого спеціаліста покликані такі технології навчання, які розвивають активну позицію учня у навчанні, розуміння важливості знань у подальшому житті.

 

Методична карта педагога

Матеріали з досвіду роботи з теми самоосвіти